BURDUR KEMER İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTA ÖĞRETİM ŞUBESİ

ORTA ÖĞRETİM ŞUBESİ

Muzaffer ERDOĞAN(Şube Müdürü)

 

GÖREVLERİ :

A) Ortaöğretime ilişkin hizmetler

1) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yapmak

2) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

 

B) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler

1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,

2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak,

3)Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,

4)Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,

5)Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,

6)Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,

7)Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,

8)Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,(Halen yürütülmekte olan Kardeş Okul, Beyaz Bayrak ve beslenme Dostu Okullar projelerini de yürütmek)

9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek

.

C) Eğitim kurumlarına yönelik görevler

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek

2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,

3)Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek

4)Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,

5)Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,

6)Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,

7)Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,

8)Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,

9)Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.

10)İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu hizmetlerinin sekreterya görevlerini yürütmek

11)İl/ilçe Millî Eğitim Komisyonu hizmetlerinin sekreterya görevlerini yürütmek

 

Ç) Öğrencilere yönelik görevler

1)Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,

2)Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak,

3)Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

4)Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,

5)Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,

6)Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

7)Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,

8)Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

9)Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.

         

 D)İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler

1)   Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

2)   Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

3)   Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,

4)   Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.

 

 

Görevli Personel :

Mahsun YURTSEVEN (MEMUR)

Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No11 Kemer BURDUR - 0 (248) 511 21 09

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.