BURDUR KEMER İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ

 Muzaffer ERDOĞAN (Şube Müdürü)

GÖREVLERİ :

 

A) Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler

       1)ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,

 2)ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

 3)Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,

 4)Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,

 5)Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,

 6)Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,

 7)Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

 8)Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

 9)Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,

10)Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,

11)Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,

12)Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

13)Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

14)Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,

15)İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,

16)Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,

17)İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,

18)Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,

19)Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,(Halen yürütülmekte olan projeleri de yürütmek)

20)İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,

21)Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.

22)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

23)İç kontrol ve ön mali kontrol düzenleme ve uygulamalarını yapmak

24)Vatandaş odaklı yönetimin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak

25)İdarenin geliştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmalar esnasında iç denetçilerle iş birliği yapmak

26)Yönetim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

27)Hizmet standartlarını belirlemek ve geliştirmek

28)İş ve karar süreçlerini gözden geçirmek, büroksi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına yönelik tedbirler almak

29)  İlçe Millî Eğitim Müdürünün vereceği iş ve işlemleri yapmak.

30) Kutlamalar ve törenler-Uyuşturucu ve tedbirleri 

 

Görevli Personel:

Nermin İLDEN(Şef)

Saray Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No11 Kemer BURDUR - 0 (248) 511 21 09

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.